Wijnhoeve Kunneman | Altena's Dijk 3 | 7274 GN Geesteren (Gld.)
Tel. 06 - 36195991 | info@wijnhoevekunneman.nl
9 mei 2003
De eerste aanplant van 500 druivenstokken op 0.250 ha
Volledig handmatig, maar vele handen ...

1 mei 2004
Uitbreiding wijngaard met 1.4 ha, waarvan 2650 rode druivenstokken en 2000 witte. Deze keer werd het planten machinaal gedaan, maar dat nam niet weg dat er toch veel handwerk was. Genoeg om alle hulptroepen weer in te schakelen.

2 juni 2004
Palen plaatsen en draden trekken.

2005
En het resultaat is, dankzij hard werken en voorspoedige weersomstandigheden een wijngaard, die het bekijken meer dan waard is met mooie druiventrossen!!

Hulde en veel dank aan alle familie, vrienden en buren, voor hun betrokkenheid en voortdurende hulp.
Tussen de werkzaamheden door en na afloop is het altijd reuze gezellig, maar dat neemt niet weg dat ze bergen werk verzetten!